Skip to content

Archive for

Cambodia: Killing Fields and S-21

The Killing Fields of Choeung Ek, a genocide center similar to Auschwitz, tells the gruesome history of Cambodia. This memorial site, 15 km outside the capital Phnom Penh, shows the barbaric crimes of Pol Pot’s ultra-communist Khmer Rouge regime between 1975 and 1979. In this place alone, 20 000 people were brutally executed. The 129 mass graves are the living proof. All victims who are killed here are commemorated, but all the others who lost their lives as well. There are more than 300 Killing Fields in Cambodia. The leader Pol Pot has killed 3 million of his own people as he wanted to build out a communist agrarian state “Democratic Kampuchea” by sending almost the entire population to labor camps. 1 in 4 Cambodians did not survive. The most confrontational is the memorial stupa where 8,000 skulls of victims are displayed, and the Magic Tree, where soldiers grabbed babies by the legs and smashed their heads against the tree. This is not an easy place to visit. Luckily Cassie, a British girl who I’ve met in Thailand, came with me to visit this site. On the way back to Phnom Penh, we were just speechless.

The next day I visited the Tuol Sleng Genocide Museum in Phnom Penh, known as S-21. The high school, Tuol Svay Prey High School, was turned into torture chambers by Pol Pot’s secret services and renamed Security Prison 21 (S-21). In the classrooms, the brick cells of 1 meter by 2 meter are still visible. And on the outside of the buildings you can still see the barbed wire to prevent prisoners from committing suicide by jumping down. The Khmer Rouge leaders documented their barbaric activities carefully and every prisoner was photographed.  In the long halls of the former school,  the photographs of all these people are on display.

———-

De schokkende geschiedenis van Phnom Phen’s Killing Fields en S-21

The Killing Fields van Choeung Ek, een genocide centrum vergelijkbaar met Auschwitz, toont de gruwelijke geschiedenis van Cambodja. Deze herdenkplaats, 15 km buiten de hoofdstad Phnom Penh, toont de barbaarse misdrijven die het ultra-communistische Khmer Rouge regime van Pol Pot pleegde tussen 1975 en 1979. Op deze plaats alleen zijn 20 000 mensen op brutale wijze geëxecuteerd. De 129 massagraven zijn er het levende bewijs van. Op deze plaats worden de slachtoffers herdacht die hier werden vermoord, maar ook alle anderen die het leven lieten. Over heel Cambodja zijn meer dan 300 Killing Fields terug te vinden. De leider Pol Pot heeft maar liefst 3 miljoen van zijn eigen mensen vermoord omdat hij een communistische agrarische staat ‘Democratic Kampuchea’ wilde uitbouwen en bijna de hele bevolking naar werkkampen stuurde. 1 op de 4 Cambodjanen overleefde zijn regime niet. Het meest confronterende is de herinneringstoren waar 8000 schedels worden bewaard, en The Magic Tree of de magische boom, waar soldaten baby’s met de benen vastgrepen en doodsloegen tegen de boom. Het is geen eenvoudige plaats om te bezoeken, maar gelukkig was ik niet alleen om deze plaats te bezoeken. Cassie, een Brits meisje die ik in Thailand heb ontmoet, is meegegaan. Op de terugweg naar Phnom Penh waren we sprakeloos.

De volgende dag heb ik het Tuol Sleng Genocide museum bezocht in Phnom Penh, beter bekend als S-21. De middelbare school, Tuol Svay Prey School, werd in 1975 door Pol Pot’s geheime diensten omgebouwd tot martelkamers en hernoemd tot Security Prison 21 (S-21) of Geheime Gevangenis. In de klaslokalen zie je de gemetselde cellen van 1 meter op 2 meter. En aan de buitenkant van de gebouwen is de prikkeldraad nog zichtbaar. Dit moest voorkomen dat gevangenen zichzelf doodden door naar beneden te springen. De Khmer Rouge leiders documenteerden hun barbaarse activiteiten zorgvuldig en elke gevangene werd gefotografeerd. In de lange hallen van de voormalige school hangen de foto’s op van al deze mensen.

PP + Killing Fields (3)

PP + Killing Fields (2)

PP + Killing Fields (5)

PP + Killing Fields (6)

PP + Killing Fields (7)

PP + S21 (12)

PP + S21 (3)

PP + S21 (4)

PP + S21 (6)

PP +S21

PP + S21