Skip to content

French Polynesia: Tahiti & Moorea

DSC_0017

DSC_0029

DSC_0021

DSC_0025

I didn’t stay in a water bungalow like that, but I can’t complain either. I did have ocean view from my tent on Moorea. This small and relaxed island lies 17 km from Tahiti. It is easily accesible by ferry. They run 3 times a day. I went to Moorea because it is more backpacker minded. There is a camp site, Chez Nelson. On Tahiti, there are no official camp grounds and wild camping is dangerous over there.

Ik heb helaas niet verbleven in zo’n bungalow, maar ik mag ook niet klagen. Ik had zeezicht vanuit mijn tentje op de camping op Moorea.  Dit kleine en gemoedelijke eiland ligt 17 km van Tahiti vandaan. Je komt er makkelijk door een ferry te nemen. Drie keer per dag is er een verbinding tussen beide eilanden. Ik koos Moorea want daar kan je kamperen chez Nelson. Op Tahiti zijn er geen officiële campings en wildkamperen is er gevaarlijk.

The first day on Moorea, I went diving with Belgian Christian who runs a dive centre Moorea Fun Dive. On the planning: a dive with Lemon Sharks. I  have no clue how a Lemon Shark looks like. But I can tell you: they are impressive. Lemon Sharks are big and come very near because of the shark feeding on Tahiti and Moorea. A practice I don’t support at all.  Moorea Fun Dive does not partice shark feeding. At the end of the dive, we even saw a giant Barracuda of 2 metres.

De eerste dag op Moorea ben ik gaan duiken bij  Brusselaar Christian, die het duikcentrum Moorea Fun Dive uitbaat. Een duik met Citroenhaaien staat op het programma. Geen idee hoe een Citroenhaai eruit ziet. Ik kan je vertellen: ze zijn indrukwekkend. Citroenhaaien zijn groot en komen heel dichtbij. Dat komt omdat ze aan shark feeding doen op Tahiti en Moorea. Ze geven haaien eten. Een praktijk waar ik niet achter sta en waar Moorea Fun Dive niet aan meedoet. Op het einde van de duik zagen we ook een Barracuda van maar liefst twee meter lang.

Lemon Shark

Source/ Bron: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lemon_shark2.jpg

Barracuda

Source/ Bron: http://www.divetrip.com/phot0706c.htm

That night, I had a problem. Rain was pooring down and leaking inside my tent. All my stuff got soaked. The French couple, Patrick and Martine, invited me to stay in their bungalow for the night. They had an empty bed in their bungalow as they were waiting for their son, Julien, who lives and works on Tahiti. Julien arrives the next day and he invites me to go with them to Tahiti. Awesome, an opportunity to see Tahiti as well. On my last day, Julien takes me for a short hike  and in the afternoon, Patrick and Martine show me a beach and a vista point of South Tahiti. In the evening, they even brought me to the airport. Thank you so much for your hospitality and lovely company, Julien, Patrick and Martine!

Die nacht heb ik een probleem. Door de stortregen lekte er water in mijn tent. Al mijn spullen waren zeiknat. Gelukkig mocht ik bij het Franse stel Patrick en Martine in hun bungalow slapen. Zij hadden nog een bed vrij omdat ze wachten op hun zoon, Julien, die op Tahiti woont en werkt.  Julien arriveert de volgende dag en nodigt me uit om mee naar Tahiti te gaan. Ik mag bij hun logeren. Geweldig, zo krijg ik ook de kans om Tahiti te zien. Op mijn laatste dag in Frans-Polynesië neemt Julien me mee voor een kleine trekking en nademiddag tonen Patrick en Martine me een strand en een uitzichtpunt over Zuid-Tahiti. ’s Avonds brengen ze me naar de luchthaven. Duizend maal bedankt voor de gastvrijheid en het gezelschap, Julien, Patrick en Martine!

DSC_0062

DSC_0070

DSC_0076

DSC_0090

2 Comments Post a comment
  1. Eva #

    Er zijn ergere plekken om te vertoeven 🙂 xxx

    February 3, 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: